Skatteoppkrevjaren

Frå 1. januar 2016 er det Nordre Sunnmøre kemnerkontor (NSK) som har teke over skatteoppkrevjarfunksjonen for Haram kommune. Du må difor vende deg til NSK i alle saker som gjeld skatteoppkrevjing.
 
Nordre Sunnmøre kemnerkontor er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Giske, Haram, Skodje, Norddal, Sandøy, Stordal, Ørskog og Ålesund.
 

 

Kontaktinformasjon
Telefon: 70 20 16 00 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no
Postadresse:
Nordre Sunnmøre kemnerkontor
Postboks 1521
6025 ÅLESUND
Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgate 11 (Ålesund Rådhus)

Arbeidsoppgåver Nordre Sunnmøre kemnerkontor hjelper deg med:

 • Arbeisgjevaravgift / forskotstrekk (innbetaling)
 • Skatteattest (skatt, arbeidsgjevaravgift)
 • Arbeidsgjevarkontroll 
 • Firmaskatt - forskotsskatt og restskatt (innbetaling)
 • Løns- og trekkoppgåve med følgeskriv
 • Restskatt - personleg (innbetaling)
 • Forskotsskatt - personleg (innbetaling)
 • Tilleggsforskot (innbetaling)
 • Skatteoppgjer

Tenester skatteetaten kan hjelpe deg med:

 • Utskriving og endring av forskotsskatt.
 • Utskriving og endring av skattekort.
 • Spørsmål om sjølvmelding og likning.
 • Meirverdiavgift
 • Skatteattest for meirverdiavgift
 • Arveavgift

 

Sist endra 09.09.2016

Kontaktpersonar

Nordre Sunnmøre kemnerkontor

Telefon : 70 16 20 00