Barnehagar i Haram

Kommunale barnehagar


Haramsøy barnehage
Haramsøy barnehage 
Telefon70 21 44 78 / 901 93 550
Adresse6290 Haramsøy
E-postharamsoy.barnehage@haram.kommune.no
Hildre barnehage
Hildre barnehage  
Telefon70 20 92 60
Adresse6270 Hildre
E-posthildre.barnehage@haram.kommune.no
Lepsøy barnehage
Lepsøy barnehage  
Telefon905 65 233
Adresse6292 Kjerstad
E-postlepsoy.barnehage@haram.kommune.no
Søvik barnehage
Søvik barnehage  
Telefon70 21 79 30
AdressePlassen 19, 6280 Søvik
E-postsovik.barnehage@haram.kommune.no
Heimesidehttp://sovikbarnehage.no/
Tennfjord barnehage
Tennfjord barnehage  
Telefon70 21 39 95 / 41 50 47 64
Adresse6264 Tennfjord
E-posttennfjord.barnehage@haram.kommune.no
Heimesidehttp://tennfjordbarnehage.com/

 

 

Private barnehagar


Brattvåg barnehage BA
Brattvåg barnehage BA  
Telefon70 21 54 60
AdresseFjellbu 2, 6270 Brattvåg
E-postbrattvaag.barnehage@haram.kommune.no
Grytestranda Montessoribarnehage
Grytestranda Montessoribarnehage  
Det vert arbeidd med å starte opp Montessoribarnehage på Grytestranda frå 15.8.2019.
Foreldre som har interesse for tilbodet kan kontakte rektor ved Grytestranda Montessoriskule,
Ragnhild Skogrand, på telefon 70 21 28 48 for meir informasjon.
Oppstart av tilbodet krev ei godkjenning i høve Lov om barnehagar, dette arbeidet vert starta opp snarleg.
Longva barnehage
Longva barnehage  
Telefon70 21 77 42
Adresse6293 Longva
E-postlongva.barnehage@haram.kommune.no
Tryggheim barnehage Brattvåg
Tryggheim barnehage Brattvåg  
Telefon70 21 54 05
AdresseØvrehjellen 1, 6270 Brattvåg
E-posttryggheim.brattvag@nlmbhg.no
Heimesidehttp://tryggheimbrattvag.barnehage.no/
Tryggheim barnehage Vatne
Tryggheim barnehage Vatne  
Telefon96 94 88 29
AdresseUlvestadvegen 4, 6265 Vatne
E-posttryggheim.vatne@nlmbhg.no
Heimesidehttp://tryggheimbarnehagevatne.blogspot.no/
Utigarden barnehage (Slyngstad)
Utigarden barnehage Slyngstad  
Telefon70 21 34 80
AdresseGrytafjordvegen 34, 6265 Vatne
E-postutigarden.barnehage@online.no
Sist endra 19.10.2018

Kontaktpersonar

Linda Hellandsvik

Konsulent barnehage og skule
Telefon : 469 12 624
E-post : Send e-post

Evy-Kristin Sæth

Leiar barnehagetenester
Telefon : 911 28 476
E-post : Send e-post