Familievern

Hos Familievernkontoret kan du få råd og rettleiing om samlivsproblem. Tenesta legg vekt på førebygging og oppfordrar til å søkje hjelp på eit tidleg stadium for å unngå at konfliktane blir fastlåste. 
 
Tilbodet er gratis og du kan sjølv ta direkte kontakt med tenesta.
 
Familievernkontoret er lokalisert i Ålesund.
Post- og besøksadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund
For meir informasjon om Familievernkontoret i Ålesund kan du følgje lenkja til deira nettside her:
 
 
Sist endra 04.04.2016