Søknad om byggetiltak

Korleis du skal søkje kjem an på kva du skal bygge, rive eller endre. Ved søknad om tiltak etter pbl. § 20-4 (søknad om tiltak utan ansvarsrett), kan du sjølv søkje og går fram på følgjande måte:

 

Slik går du fram

 1. Skriv ut situasjonskart og plasser byggetiltaket på kartet. Hugs å sette mål på tiltaket, samt avstand til grense, veg og nærliggjande bygg.

  >>> Trykk her for å gå til kartportalen til Haram kommune
   
 2. Skriv ut/bestill naboliste

  >>> Les meir om dette her
   
 3. Send ut nabovarsel ut frå naboliste. Skjema for nabovarsel finn du enten ved å bruke elektronisk skjema via ByggSøk eller du kan laste ned papirblankettar.
   
  Du kan enten gå rundt til naboane dine, sende varselet rekommandert pr. post eller sende det på e-post. Naboane eller posten kvitterer på skjemaet; kvittering for nabovarsel . Naboane skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dei før alt vert sendt samla til kommunen.
   
 4. Vent minst 2 veker for eventuelle nabomerknader, og send til kommunen:
 • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
 • Skjema "Kvittering for nabovarsel" og skjema "Opplysningar gitt i nabovarsel" skal følgje søknaden
 • Eventuelle nabomerknader med dine kommentarar
 • Eventuell søknad om dispensasjon
 • Målsett situasjonsplan i målestokk t.d 1:250 (1:500 for store tiltak), det vil seie at tiltaket må vere innteikna på kart. For nokre tiltak held det med kartutsnitt, sjå veiledning om ulike tiltak.

  >>> Trykk her for utskrift av situasjonskart
   
 • Teikningar av tiltaket; plan, snitt og fasade i målestokk 1:100.

Søknadsskjema finn du her (DiBK: Byggesaksblanketter)

Sist endra 22.09.2017

Kontaktpersonar

Chuyun Hu

Byggesak
Telefon : 469 32 389
E-post : Send e-post