Plankart og føresegner

Finn arealplanar, planomtalar og føresegner

Du finn arealplanar, planomtalar og føresegner via kartportalen

Gå til kartportal

 • Vel "Reguleringsplaner" under fana "Kartlag" i menyboksen i høgre hjørne
 • Zoom deg inn til ønska område i kartet / søk etter ønska adresse eller gnr/bnr i søkefeltet
 • Klikk på bygning/område i kartet og du får opp meir planinformasjon i infoboksen til høgre
 • Trykk på "Vis detaljer"
 • For sist oppdaterte planar / føresegner vel du "Gjeldende planbestemmelser" under planregister

   
 • For å sjå  kommuneplan eller kommunedelplan (gjeld områda Brattvåg-Hildre-Helland og   Vatne/Tennfjord):
  - Vel "Kommuneplan" under fana "Kartlag" i menyboksen til høgre. Flyfoto-knappen viser flyfoto av områda du har framme på kartet. 
   
 • Skrive ut kartutsnitt:
  - Trykk ein gong på printersymbolet i høgre hjørnet på skjermen, ein vil då få opp eit utsnitt.
  - Trykk ein gong til på printersymbolet (etter at printer er valgt). 
   
 • Flyfoto:
  - Om ein vel "Flyfoto" i menyboksen til høgre vil ein kunne sjå flyfoto av dei områda ein har framme på kartet

Bruk av verkty i kartet

I menylinja øvst i kartet finn du ei rekkje verkty som kan vere til nytte. Ved å halde musepeikaren over symbola vil ein få ei forklaring på kva dei ulika symbola står for og korleis dei kan brukast. For å aktivere dei ulike verktya må ein klikke på symbolet. For å bytte verkty må ein først klikke ein gong til på det aktive symbolet for så å velje nytt verkty.

Sist endra 22.09.2017

Kontaktpersonar

Hege Gjøsund

Arealplanlegging
Telefon : 469 30 908
E-post : Send e-post