Naboliste

 Ei naboliste inngjeng som ein del av byggjesøknader.

Skriv ut naboliste for eigen eigendom

Privatpersonar kan lage naboliste for eigen eigendom gjennom kommunen sin kartportal (innlogging) 

Trykk her for å skrive ut naboliste på eigen eigendom

Trykk her for å lese brukerrettleiing for å lage naboliste

 

Bestill naboliste på ein eigedom du ikkje eig

Trykk her for å bestille naboliste på eigedom som du ikkje er grunneigar på

Reglar for utlevering av naboliste

  • Du må ha gyldig grunn 
  • Du må opplyse om kva nabolista skal nyttast til
  • Du må identifisere deg
  • Kommunen arkiverer utlevering av informasjon
Sist endra 01.06.2017

Kontaktpersonar

Kjetil Grytten

Leiar - Byggesak, landbruk og arealforvaltning
Telefon : 70 20 76 27
E-post : Send e-post