Skorstein

Skal du føre opp ny skorstein eller rehabilitere eldre skorstein er dette søknadspliktig og du må ta kontakt med fagfolk som kan stå ansvarleg og søkje for deg (ansvarleg søkjar). 
 
Di rolle i byggesaka er å vere tiltakshavar. Det vil seie at du eig tiltaket, men at fagfolk (arkitekt, eit byggefirma eller nokon annan som er kvalifisert) må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utføring må også gjerast av fagfolk som du må engasjere og inngå avtalar med. Dei må ha ansvarsrett, sentral eller lokal godkjenning.
 
Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) har lista opp firma med sentral godkjenning, her kan du søkje opp firma som utfører slikt arbeid i di kommune.
 
 

Aktuelle søknadsskjema kan ein finne på Direktoratet for byggkvalitet sine nettsider, www.dibk.no

 

Sist endra 03.05.2016