Varsling om endring i vassforsyninga

Vi informerar via media og nettside/facebook, og varslar på telefon/SMS til dei som vert direkte berørt ved følgjande hendingar:

  • Når vi stenger vatnet grunna vedlikehald og lekkasjar
  • Om vasstrykket vert endra
  • Ved koketilråding av drikkevatnet
 

Varsling på nettside/facebook

Haram kommune vil ved akutte eller planlagt driftsforstyrrelsar på det kommunale vassforsyningsområde legge ut varsel eller orientering som nyheit på nettsida facebooksida vår 

Telefonvarsling til innbyggjarane

Når viktig informasjon må ut raskt, vil Haram kommune sende deg eit varsel på telefon. 

Sist endra 19.09.2016

Kontaktpersonar

Kjell Sindre Johansen

Leiar - Eigedom og teknisk drift
Telefon : 900 35 574
E-post : Send e-post