Meld inn feil og manglar på vassforsyning

Haram kommune har kun ansvar for vassforsyninga i delar av kommunen. Desse områda er merka blått i kartet over.

 

 
 ► Meld om akutt problem med vassforsyning - Haram kommunale vassverk

Dersom det utanom vanleg arbeidstid skulle oppstå akutte problem som vedkjem det kommunale vassnettet, kan de etter kl 15.00 ringe 48 10 38 68. I kontortid ring servicekontoret på 70 20 75 00

Andre problem med vassforsyninga frå Haram kommuneale vassverk

Meld inn problem/feil/manglar som ikkje er akutt
 
 ► Meld inn problem med vassforsyninga - andre vassverk
Meld inn problem med vassforsyninga - andre vassverk

 

Sist endra 21.12.2017

Kontaktpersonar

Kjell Sindre Johansen

Leiar - Eigedom og teknisk drift
Telefon : 900 35 574
E-post : Send e-post