Meld inn feil og manglar på vassforsyning

Haram kommune har kun ansvar for vassforsyninga i delar av kommunen. Desse områda er merka blått i kartet over.

 
 ► Meld om akutt problem med vassforsyning - Haram kommunale vassverk

Dersom det utanom vanleg arbeidstid skulle oppstå akutte problem som vedkjem det kommunale vassnettet, kan de etter kl 15.00 ringe 48 10 98 68. I kontortid ring servicekontoret på 70 20 75 00

Andre problem med vassforsyninga frå Haram kommuneale vassverk

Meld inn problem/feil/manglar som ikkje er akutt
 
 ► Meld inn problem med vassforsyninga - andre vassverk
Meld inn problem med vassforsyninga - andre vassverk
Sist endra 27.01.2017

Kontaktpersonar

Nils Kristen Skaar

Avd.ingeniør - Vatn
Telefon : 70 20 76 17

Kjell Sindre Johansen

Leiar - Eigedom og teknisk drift
Telefon : 70207605/90035574
E-post : Send e-post