Vassmålar

Etter gjeldande forskrift om vass - og avløpsgebyr med gebyrregulativ for Haram kommune, kan abonnenten krevje installasjon av vassmålar.

Næringseigedommar inkl. gardsbruk og offentleg verksemd skal ha vassmålar.

Montering av vassmålar

For å få installert vassmålar må ein kontakte ein autorisert rørleggjar for eiga rekning. Det er rørleggjarfirmaet som skal sende inn melding om montering/utskifting av vassmålar til kommunen. 

Send inn melding om montering/utskifting av vassmålar

Sist endra 26.10.2016