Vassverk i Haram

Har du spørsmål eller vil melde inn feil på vassforsyninga, ta kontakt med ditt lokale vassverk. I tabellen under finn du link til dei vassverka som har nettside eller side på facebook. 

Kartet er meint for å gi ei oversikt over vassverka i kommunen. For meir detaljerte opplysningar om leidningsnettet i Haram ta kontakt med 

 
Vassverk Kontaktinformasjon
 Brattvåg vassverk Nettside Facebook
 Fjørtoft vassverk Gule sider Facebook
 Rogne vassverk Gule sider  
 Haram kommunale vassverk Nettside Facebook
 Privat vassforsyning på Haram    
 Kjerstad vasslag Gule sider  
 Bjørnøya vasslag    
 Store Kalvøy Gule sider  
 Vestre Haram vassverk (Søvik/Terøy) Gule sider  
 Grytastranda vassverk Gule sider  
 Hellestranda vassverk    
 Hildre vasslag Nettside  
Sist endra 26.01.2017