Aktivitetstilbod for eldre

Bur du i eigen bustad og har behov for å kome deg ut av eit isolert tilvere? Eller har du pårørande som har behov for avlastning? Eit dagtilbod gir deg høve til å vere med på ulike aktivitets- eller rehabiliteringstiltak.
 

For meir informasjon om / tildeling av plass ved dei ulike aktivitetstilboda kan du kontakte Tildelingskontoret.

Sist endra 08.11.2018