Dagsenteret ved Haram omsorgssenter

Dagsenteret på Haram omsorgssenter er eit dagtilbod for dei som får tenester frå heimebasert omsorg og som bur heime, for dei som bur i omsorgsbustadane og på sjukeheimen. Det er ope for andre ved særskilte behov.

Mål med tenesta

Målet med dette tilbodet er at brukarane skal oppleve
  • trivsel, meistring og fellesskap
  • miljøskifte og sosialt samvere
  • auka livskvalitet

Kva kan vi tilby?

  • Ulike aktivitetar som frukostgruppe, bingo, trim, song og musikk, hand- og trearbeid, avislesing og baking.
  • Turar, konsertar, jonsokfest, julefest o.l.
  • Middagsservering nokre dagar i veka.
  • Dagtilbod for heimebuande personar med demens (sjå informasjon lengre nede i artikkelen)

Brukarane kan også bestille time hos frisør og fotpleie som held til vegg i vegg med dagsenteret.

Kvar finn du oss?

Dagsenteret ligg i 5. etasje (på gateplan) i Haram omsorgssenter, Brattvåggata 20 i Brattvåg.
Her disponerer vi eit koseleg lokale med flott utsikt mot sjøen og Brattholmen, vi har også ein utandørs sansehage der vi kan nyte fineversdagar.

Opningstider

  • Måndag, onsdag og fredag: Ope for alle kl 08.30 - 14.30
  • Tirsdag og torsdag: Ope for heimebuande personar med demens kl 09.30 - 15.30

Dagtilbod for personar med demens

To dagar i veka er tilbodet ved dagsenteret spesielt lagt til rette for heimebuande personar med demens. Brukarane blir då henta og køyrt heim igjen av personalet.

Dagopphaldet er meint å ha både ein førebyggjande, aktiviserande og avlastande funksjon. Gjennom dette tilbodet kan mange personar med demens bli buande i heimane sine mykje lengre.

 

Sist endra 08.11.2018