"Kulturen" på Eidet omsorgssenter

"Kulturen" er eit dagtilbod for dei som bur på omsorgssenteret. Det er også ope for andre etter avtale. På torsdagar er det Torsdagsklubb, då er det ope for alle.

Kva kan vi tilby? 

Vi tilbyr brukarane våre mange ulike aktivitetar, for eksempel:

  • Bakedagar
  • Bingo og andre spel, quiz, avislesing, trim, song og bowling
  • Handarbeid og trearbeid
  • Besøk frå barnehagar
  • Turar, konsertar, festar og anna underhaldning
  • Torsdagsklubb med middag og kaffi/kake

Mål for tilbodet

Målet med dette tilbodet er at brukarane skal oppleve

  • trivsel, meistring og fellesskap
  • miljøskifte og sosialt samvere
  • auka livskvalitet

Kvar finn du oss?

Vi held til i ved Eidet omsorgssenter (Trolldalssletta 12 i Tennfjord)

Opningstider

Vi har ope alle dagar frå kl 10-15. Onsdagar har vi ei eiga gruppe for demente og måndagar er vi på tur med minibuss.

Ta gjerne kontakt med oss om du eller nokon du kjenner ønskjer meir informasjon om tilbodet.

Sist endra 08.05.2018

Kontaktpersonar

Linda Fausa

Aktivitør, Eidet omsorgssenter
Telefon : 993 69 888
E-post : Send e-post

Eli Fjelle

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 290
E-post : Send e-post

Heidi Seth

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 173
E-post : Send e-post