Aktivitetstilbod for funksjonshemma

 

 

Brattvåg dagaktivisering
Dagaktivisering er eit tilbod for vaksne menneske med ulike hjelpebehov.

Målet for tenesta er:

  • å skape tryggheit og trivsel
  • å tilretteleggje aktivitetar som stimulerer til vedlikehald og betring av fysiske, psykiske og sosiale ferdigheiter.
  • at aktivitetane er styrte ut frå brukarane sine behov, interesser og funksjonsnivå.
  • at brukarane skal oppleve livskvalitet, respekt og verdigheit.

Les meir om Brattvåg Dagaktivisering her

 

Sist endra 07.11.2016