Brattvåg dagaktivisering

Kva er Brattvåg dagaktivisering?

Dagaktivisering er eit tilbod for vaksne menneske med ulike hjelpebehov.

Dagsenteret legg vekt på:

 • å skape tryggheit og trivsel
 • å tilretteleggje aktivitetar som stimulerer til vedlikehald og betring av fysiske, psykiske og sosiale ferdigheiter.
 • at aktivitetane er styrte ut frå brukarane sine behov, interesser og funksjonsnivå.
 • at brukarane skal oppleve livskvalitet, respekt og verdigheit.

 

 

 Aktivitetar dagsenteret tilbyr:

 • sosialt samvær
 • enkel matlaging
 • handarbeid
 • trim/dans
 • sang/musikk
 • spel, karaoke, film og tv
 • produksjon av tennbrikettar av avispapir
 • produksjon av strikka/tova husflidartiklar
 • deltaking på messer i kommunen for å selge det som er produsert

 

 

Sist endra 19.06.2018

Kontaktpersonar

Torill Vigdis Grytten

Dagaktivisering
Telefon : 70209222/95707939
E-post : Send e-post