Demensteam

Kommunen sitt demensteam arbeider for å gje meir kunnskap om demenssjukdommar og å betre kvaliteten på samveret med personar som er råka av demens. Å ta kontakt med demensteamet er eit uforpliktande lavterskeltilbod som er gratis. Henvising er ikkje nødvendig, og både enkeltpersonar, pårørande/vener og helsepersonell kan ta direkte kontakt.

 

Kva kan demensteamet tilby?

  • Kartleggings- og utredningssamtale med pasient og pårørande.
  • Oppfølging av pasient og pårørande
  • Hjelp til å kome i kontakt med pårørandeskule i Ålesund kommune. 
  • Gi informasjon om sjukdommen demens.
  • Informasjon og hjelp til å søkje på kommunen sine tilbod.
  • Rettleiing til pårørande og helsepersonell.
  • Søkje etter aktuelle hjelpemiddel 

Kvar og når finn du oss?

►Kontortid: Kvar onsdag (08.00 - 15.30)
►Telefon: 48 27 11 40
►Besøksadresse: Vatne sjukeheim
Vatnevegen 160, 6265 Vatne

Teamet kan også kontaktast via heimebasert omsorg eller servicetorget.

 

Sist endra 07.11.2016

Kontaktpersonar

Ann-Cathrin Nyhammer

Demensteam
E-post : Send e-post

Sølvi Barstad

Demensteam
E-post : Send e-post