Den kommunale fysioterapitenesta i Haram

Målet med tenestene er å fremje folkehelse og førebyggje, diagnostisere og behandle sjukdom og skade, og inngår som ein del av kommunen sitt tverrfaglege habiliterings- og rehabiliteringstilbod.

Fysioterapeutane har nært samarbeid med andre fagrupper i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Kven kan få tilbod frå kommunalt tilsette fysioterapeutar?

Den som har behov for fleire og koordinerte tenester, og:
  • har tenester gjennom helsestasjonen
  • går på skule eller i barnehage
  • bur på institusjon eller omsorgsbustad
  • treng opptrening i samband med overføring frå sjukehus til eigen bustad

Kva kan vi tilby?

Fysioterapeuten kan mellom anna hjelpe med:

  • Undersøking og vurdering
  • Behandling og oppfølging
  • Rettleiing av pasient, personale eller pårørande

 

Sist endra 03.07.2017

Kontaktpersonar

Kristin Molt Korsnes

Einingsleiar - Helsetenester
Telefon : 482 72 159
E-post : Send e-post

Kerstin Hausberg-Zesing

Fysioterapeut
Telefon : 977 45 136
E-post : Send e-post

Tonje Haugen Ødegård

Fysioterapeut
Telefon : 900 41 788
E-post : Send e-post

Marit Tande

Fysioterapeut/Folkehelsekoordinator
Telefon : 903 64 251
E-post : Send e-post