Privatpraktiserande fysioterapeutar med kommunal avtale i Haram

Her finn du liste over institutt i Haram med privatpraktiserande fysioterapeutar med kommunal avtale. Desse har refusjonsrett frå Helfo.

 Institutt i Haram

 
► Brattvåg Fysikalske Institutt AS
Telefon: 70 21 57 80                  
Adresse: Strandgata 26, 6270 Brattvåg
E-post: post@brattvaag-fysikalske.no
   
► Brattvåg Fysikalske Institutt AS avd. Haramsøy 
Adresse: Jonasvegen 60, 6290 Haramsøy
   
►Haram Helse AS
Telefon: 70 21 33 00
Adresse: Eidet kulturhall, 6265 Vatne
E-post: info@haramhelse.no
Nettside: www.haramhelse.no
Sist endra 14.11.2017