Søk om individell plan/brukarkoordinator

  • Fyll ut søknadsskjema som du finn i lenkja under

Søknad om individuell plan og/eller brukarkoordinator

  • ​Skriv ut skjemaet, skriv under og send det til
    Haram kommune, Koordinerande eining, Strandgata 40, 6270 Brattvåg
     
  • Det er den som treng hjelp, evt. pårørande med fullmakt, som skal skrive under søknaden
  • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du leggje ved fullmakt (PDF, 18 kB)

Kva skjer vidare med søknaden?

Koordinerande eining vil behandle søknaden så snart som mogleg og ta stilling til kva tenesteområde som vil få ansvaret for å oppnemne koordinator.
 
Dersom saka ikkje kan avgjerast innan ein månad (4 veker), skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Samstundes vil du få opplyst om når ein ventar at vedtaket blir gjort.
Sist endra 27.09.2019

Kontaktpersonar

Koordinerande eining

E-post : Send e-post

Tildelingskontoret i Haram

Telefon : 91515996/47711290
E-post : Send e-post