Helsestasjonteneste 0-6 år

Alle barn som bur i kommunen vår får oppfølging av Haram helsestasjon. 
Helsestasjonen gir mellom anna tilbod om:

 • Heimebesøk til nyfødde
 • Regelmessige helseundersøkingar av barnet, utført av helsesøster og lege.
 • Oppfølging av barnet si utvikling (vekst, bevegelse, språk og  psykososialt)
 • Rettleiing og rådgiving om f.eks. søvn, ernæring, samspel og åtferd hos barnet
 • Ulykkesførebygging
 • Vaksinasjon av barnet i samsvar med vaksinasjonsprogrammet
 • Henvising til andre kommunale tenester eller spesialistar ved behov

Her finn du oss

 
Avdeling Plassering Opningstid
Brattvåg (hovudkontor) Strandgata 40 i Brattvåg Alle dagar 08.30 - 15.30
Haramsøy Helsehuset på Austnes Måndag 08.45 - 11:30
Vatne Vatne sentrum v/ småbåthamna Onsdag 08.00 - 15.50
Lepsøy Helsehuset på Kjerstad Første torsdag kvar månad 10.00 - 12.00
 
 

Faste kontrollar for barn 0-6 år ved Haram helsestasjon

Ved dei faste kontrollane måler vi lengde og vekt, undersøkjer barnet si utvikling, gjev råd og svarer på alle typar spørsmål.
 • 0-2 veker, helsesøster kjem på heimebesøk
 • 2-4 veker 
 • 6 veker
 • 2, 3, 4, 5 og 6 månader
 • 8 månader
 • 10 månader
 • 12 månader
 • 15 månader
 • 17-18 månader
 • 2 år
 • 4 år 
 • 5-6 år (førskulekontroll)

Alle barn blir undersøkt av lege ved desse kontrollane:

 • 6 veker
 • 6 månader
 • 1 år
 • 2 år
 • 5-6 år (førskulekontroll)
 
Du vil få innkalling til undersøkinga i posten.
Ein kan også sjølv ta kontakt ved behov utover faste konsultasjonar. 
Sist endra 27.09.2019

Kontaktpersonar

Helsestasjon Brattvåg

Telefon : 46917518/70207500

Helsestasjon Haramsøy

Telefon : 478 65 304

Helsestasjon Lepsøy

Telefon : 47865304/70207500

Helsestasjon Vatne

Telefon : 469 07 990

Sonja Beate Alvestad

Fagansvarleg for helsestasjonteneste 0-6 år
Telefon : 916 38 866
E-post : Send e-post