Korleis søkje?

 Pleie - og omsorgstenesta sitt søknadsskjema skal brukast. 

 

 • Fyll ut søknadsskjema:

Gå til søknad om pleie- og omsorgstenester

 • Skriv ut skjemaet, signér og send per post til:
  Haram kommune
  Tildelingskontoret
  Storgata 19, 6270 Brattvåg
   
 • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du leggje ved fullmakt.

Trykk her for å laste ned skjema for fullmakt

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, det kan søkjast gjennom heile året. Søknader blir behandla fortløpande. Det vert gjeve skriftleg svar på søknaden i form av vedtak.

Moglegheit til å klage

Dersom du ønskjer å klage på vedtak frå pleie og omsorgstenesta i Haram kommune, er klagefristen 4 veker. Nærare orientering om klage finn du i vedtaket.
 

 

Sist endra 20.09.2017

Kontaktpersonar

Eli Fjelle

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 290
E-post : Send e-post

Heidi Seth

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 173
E-post : Send e-post