Korleis søkje?

 Pleie - og omsorgstenesta sitt søknadsskjema skal brukast. 

  • Fyll ut søknadsskjema:

Gå til søknad om pleie- og omsorgstenester

  • Skriv ut skjemaet, signér og send per post til:
    Haram kommune
    Tildelingskontoret
    Strandgata 40, 6270 Brattvåg

Du kan også laste ned ein pdf-versjon av skjemaet som du fyller ut for hand,
dette finn du her (PDF, 296 kB)

  • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du leggje ved fullmakt.

Trykk her for å laste ned skjema for fullmakt

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist, det kan søkjast gjennom heile året. Søknader blir behandla fortløpande. Det vert gjeve skriftleg svar på søknaden i form av vedtak.

Moglegheit til å klage

Dersom du ønskjer å klage på vedtak frå pleie og omsorgstenesta i Haram kommune, er klagefristen 4 veker. Nærare orientering om klage finn du i vedtaket.
 
Sist endra 27.09.2019

Kontaktpersonar

Tildelingskontoret i Haram

Telefon : 91515996/47711290
E-post : Send e-post