Psykiatrisk dagtilbod - Oasen dagsenter

Oasen dagsenter er eit psykiatrisk dagtilbod med aktivitetar på senteret og i turgrupper, i tillegg til behandlingssamtalar for enkeltpersonar og i grupper.

Kva kan vi tilby?

  • Gruppetilbod (måndag, onsdag og fredag)
  • Dagaktiviseringsgruppe for yngre brukarar, ca 18-30 år (torsdag)

Korleis ta del?

Dersom ein vil ta del i dagtilbodet må ein søkje om plass og ein får tildelt faste dagar. Dette gir brukaren eit fast tilbod og hjelp til å strukturere dagen. Tilbodet skal vere tilpassa dei interesser og behov brukaren har, slik at det kan gi meining og vere stimulerande.
 
For meir informasjon om tenesta og eventuell søknad om plass, kontakt fagansvarleg Inger Johanne Sollie Hagen.
 
 
 

 

Sist endra 02.01.2017

Kontaktpersonar

Psyk.dagavdeling Oasen

Telefon : 70 20 93 20

Inger Johanne Sollie Hagen

Fagansvarleg - psykiatrisk dagavdeling
Telefon : 905 88 381
E-post : Send e-post