Sjukeheimar og omsorgsbustadar i Haram

Omsorgsbustad

Dette er ubemanna, tilrettelagte bustadar. Kommunen har slike bustadar på Vatne, Longva og i Brattvåg.

InstitusjonarSist endra 02.05.2017

Kontaktpersonar

Eli Fjelle

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 290
E-post : Send e-post

Heidi Seth

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 173
E-post : Send e-post