Opphald på institusjon

Korttidsopphald

Dette er eit tilbod til personar som ikkje kan ta omsorg for seg sjølv i ein kort periode på grunn av helsesvikt, eller i tilfelle der det er behov for for medisinsk observasjon/utredning. Opphaldet kan vare frå nokre dagar og til fleire veker.

Langtidsopphald

Dette er sjukeheimsplass med heildøgns omsorgstilbod for pleietrengjande som har behov for medisinsk- og sjukepleiefagleg oppfølging og stell gjennom døgnet. Helsesvikten må ha eit omfang som heimesjukepleie og korttidsopphald ikkje kan kompensere for.

 

 

 
 
Sist endra 10.04.2018

Kontaktpersonar

Eli Fjelle

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 290
E-post : Send e-post

Heidi Seth

Tildelingskontoret
Telefon : 477 11 173
E-post : Send e-post

Synnøve Skare Vorren

Tildelingskontoret
Telefon : 915 97 494
E-post : Send e-post