Prisar på pleie- og omsorgstenester i Haram kommune

► Omsorgsbustader ved gamle Vatne sjukeheim
 
Husleige kr 7 020,-
Straum kr 785,-
Kobling til parabol kr 130,-
 
► Omsorgsbustader på Longva  
Husleige  kr 7 020,-
Straum kr 785,-
Tilkopling til felles TV-antenne kr 130,-

► Omsorgsbustader ved Haram omsorgssenter  
Husleige kr 7 020,-
Straum kr 785,-
Kobling til kabel-tv kr 175,-

►Eidet omsorgssenter   
Bustad i bogruppe - husleige inkl straum kr 7 840,-/mnd
Leilegheit - husleige inkl straum kr 9 930,-/mnd
Fullkost kr 177,-/døgn
Andre utgifter (handdukar, laken/dynetrekk, vaskemiddel, toalettpapir, lyspærer m.v.) kr 520,-/mnd
 
I følgje vedtak i kommunestyret, vert husleiga til omsorgsbustader årleg regulert etter same indeks som andre kommunale husvære.

 
 
► Andre takstar  
Tryggleiksalarm kr 325,- pr mnd
Installasjonsgebyr - tryggleiksalarm (eingongsavgift) kr 700,-
Ev. erstatning av tapt alarmknapp til tryggleiksalarm (må dekkast av brukar) kr 365,-
Måltid:  
Frukost  kr 55,-
Lunsj kr 55,-
Kveldsmat  kr 55,-
Dagsenter:  
Dagpakke kr 195,- pr dag
Dagopphald  kr 55,- pr dag
Korttidsopphald på institusjon kr 165,- pr døgn
 
► Langtidsopphald på institusjon  
Det vert vist til Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester  
Heimehjelp/praktisk bistand
Timepris:     kr 390,-
Abonnement (sjå tabell under):
Betalingssatsen vert fastsett på grunnlag av husstanden si netto skattbare inntekt før særfrådrag. Grunnbeløp i folketrygda er pr. 01.05.18 er kr 99 858,- pr. år
Inntekt     Betaling per mnd
Inntekt 0-2G ---------- 199 716,- kr 210,- 
Inntekt 2G - 3G 199 716,- 299 574,- kr 1 060,-
Inntekt 3G - 4G 299 574,- 399 432,- kr 1 810,-
Inntekt 4G - 5G 399 432,- 499 290,- kr 2 455,-
Inntekt over 5G 499 290,- ---------- kr 3 623,-Ingen skal betale meir enn kommunen sin kostpris pr time som for tida er kr 390,- for heimehjelp.
Eigendelen for heimehjelp med samla skattbar nettoinntekt før særfrådrag inntil 2G, blir endra kvart år av Helse- og omsorgsdepartementet.
Sist endra 22.07.2019

Kontaktpersonar

Beate Louise Westre Eiken

Einingsleiar - Pleie og omsorg
Telefon : 469 67 175
E-post : Send e-post