Hundehald og bandtvang

I Haram kommune skal hundar ut over den generelle bandtvangen i perioden 1. april til og med 20. august haldast i band eller forsvarleg innestengd eller innegjerda slik det går fram av punkta nedanfor:

 

  • Heile året i og i tilknytning til bustadområde, handleområde, idrettsanlegg, gravplassar og der husdyr beiter på innegjerda område.
  • I tida 21. august til 20. september i dei område i kommunen der storfe, sau, geit eller hest beiter.

 

>>> Forskrift om bandtvang for hund, Haram kommune

Sist endra 04.04.2017

Kontaktpersonar

John-Ole Aarsæther

Landbruksrådgjevar
Telefon : 977 59 665
E-post : Send e-post