Landbruksforvaltninga i Haram

Landbruksforvaltninga dekkjer fagområda jordbruk, skogbruk, utmark, vilt- og anna naturforvaltning. Viktige oppgåver er til dømes tilskotsordningar og lovforvaltning. 

Landbruksforvaltinga i Haram yter også tenester til nabokommunane Giske og Sandøy.

Kontakte oss?

Telefonnummer og e-postadresse til våre tilsette finn du i menyen til høgre.

Vi har besøksadresse i Brattvåggata 65 i Brattvåg (3. etasje).
Det kan vere lurt å avtale tid på førehand, då dei tilsette nokre dagar er ute på oppdrag.

Tilsette og fagområde

John-Ole Aarsæther Kårstein Haram Sissel Flagestad
 • Bu- og driveplikt (G)
 • Konsesjon (G)
 • SMIL (G)
 • Drenering (G)
 • Skogkultur
 • Landbruksveg
 • Skogbruk

   
 • Fritidsfiske
 • Vilt og jakt
 • Miljøfyrtårn
 • Bu- og driveplikt (H&S)
 • Konsesjon (H&S)
 • SMIL (H&S)
 • Drenering (H&S)
 • Regionalt miljøprogram
   
 • Innovasjon Norge
   
 • Produksjonstilskot
 • Velferdsordningane
 • Bygdeutviklingsmidlar/
  Bygdemobilisering
 • Inn på tunet / Grønn omsorg
 
 
 G = Teneste for Giske kommune     H&S = Teneste for Haram og Sandøy kommune
Sist endra 29.10.2018

Kontaktpersonar

John-Ole Aarsæther

Landbruksrådgjevar
Telefon : 977 59 665
E-post : Send e-post

Kårstein Haram

Landbruksrådgjevar
Telefon : 993 11 234
E-post : Send e-post

Sissel Flagestad

Landbruksrådgjevar
Telefon : 948 37 163
E-post : Send e-post