Vedtak i næringsfondet

Publisert 04.10.2016

Onsdag 22/6-16 vart det halde møte i det kommunale næringsfondsutvalet i Haram. Til stades var Arne Otto Rogne, Ewa Hildre, Svein Harsjøen, Arnt Ove Tenfjord og saksbehandlar Inger Synnøve Remme.