Møte i det kommunale næringsfondsutvalet 22. juni 2016

Onsdag 22/6-16 vart det halde møte i det kommunale næringsfondsutvalet i Haram. Til stades var Arne Otto Rogne, Ewa Hildre, Svein Harsjøen, Arnt Ove Tenfjord og saksbehandlar Inger Synnøve Remme.

I sak 010/16 fekk Kinder Restaurantdrift innvilga eit tilskot på kr 53.000,- til innkjøp av utstyr og marknadsføring i hht. søknad. 
 
I sak 011/16 fekk Tennfjord legekontor AS innvilga eit tilskot på kr 90.000,- til bygging av audiometrirom. 
 
Sist endra 04.10.2016