Viltforvaltning

Kommunen har mellom anna forvaltingsoppgåver etter viltlova og forskrifter knytt til denne. Vi gir råd og rettleiing  i saker knytt til vilt og forvalting av vilt.  Viltlova gjeld alle viltlevande landpattedyr, fuglar, amfibiar og krypdyr.
 

Døme på oppgåver i viltforvaltinga:

  • Forvalting etter gjeldande lover og forskrifter
  • Fallvilt (påkøyrd og skadd/sjukt vilt)
  • Tildeling av fellingsløyve (hjort) for vald utan godkjent driftsplan.
  • Kontroll/registrering av fellingsrapporter
  • Registrering analyse av sett hjort- skjema
  • Godkjenning av vald
  • Godkjenning av driftsplanar
  • Forvalting av kommunen sitt viltfond.

 

Ved funn av døde dyr i eller ved veibanen:

- Kontakt Statens vegvesen: 815 44 040 

 

Ved funn av skadde dyr:

- Kontakt Politiet: 02800

 

Sist endra 03.01.2017

Kontaktpersonar

John-Ole Aarsæther

Landbruksrådgjevar
Telefon : 70207634/97759665
E-post : Send e-post