Jegerprøva

Alle nye jegerar må ha greidd jegerprøva for å kunne utøve jakt og fangst.
 

Kommunen organiserer, i samarbeid med Haram jeger- og fiskeforening (HJFF),  jegerprøvekurs og tilhøyrande eksamen og sørgjer for at dei som har greidd prøva vert registrerte i Jegerregisteret.

 

Eksamen, etter endt jegerprøvekurs vert gjennomført elektronisk. Informasjon om eksamen og eksempelprøve finn du på Miljødirektoratet sine nettsider i lenkja under: 
 

Miljødirektoratet: Jegerprøven

Oppmelding til jegerprøve

Ta kontakt med Haram kommune v/ Landbrukskontoret for meir informasjon og oppmelding til jegerprøvekurs- og eksamen.

 

Sist endra 03.01.2017

Kontaktpersonar

John-Ole Aarsæther

Landbruksrådgjevar
Telefon : 977 59 665
E-post : Send e-post