Skulefritidsordning - SFO

Skulefritidsordningane er eit omsorgs-, leike- og aktivitetstilbod utanom den obligatoriske skuledagen for barn på 1.–4. årstrinn og for barn med særskilde behov opp til 7. årstrinn.

Det er SFO-tilbod ved alle barneskulane i Haram og ordninga følgjer skuleruta.

SFO har hovudopptak i april for barna som startar på skulen i august, men du kan søkje om plass heile året. Barnet har plassen i SFO til dei går ut av 4. klasse eller seier han opp. Barn med særskilde behov kan søkje om SFO-plass til og med 7. klasse.
 
Opningstider og kontaktinformasjon
>>> Sjå heimesida til den enkelte skule 

 

 
 
Sist endra 02.05.2017