Vaksenopplæring

Er du over 16 år og treng grunnskuleopplæring og/eller norskopplæring?

Haram vaksenopplæring tilbyr grunnskuleundervisning for vaksne, og norskopplæring for vaksne innvandrarar.

Sist endra 14.08.2017

Kontaktpersonar

Anne Venke Myren

Leiar tiltakstenester barn og unge
Telefon : 907 85 313
E-post : Send e-post