Vaksenopplæring

Er du over 16 år og treng grunnskuleopplæring og/eller norskopplæring?

Haram vaksenopplæring tilbyr grunnskuleundervisning for vaksne, og norskopplæring for vaksne innvandrarar.
Sist endra 19.09.2016

Kontaktpersonar

Bjørn Nedreskodje

Einingsleiar Grunnskuletenester
Telefon : 70 20 75 50
E-post : Send e-post

Reidar Jørgensen

Rådgjevar Grunnskuletenester
Telefon : 70 20 75 44
E-post : Send e-post