Norskopplæring for vaksne innvandrarar

 

Kva kan vi tilby?

Haram kommune tilbyr norskopplæring for vaksne innvandrarar

  • Nivåbasert norskopplæring / norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

  • Språkopplæring i samband med introduksjonsprogrammet for flyktningar

 
Oppstart for vårsemesteret 2019
Kurs på dagtid Onsdag 2. januar kl 08.10
   

 

Kven kan søkje om plass i norskopplæringa?
Alle innvandrarar kan søkje og gratis norskopplæring blir gitt etter gjeldande reglar.

Den som ikkje har rett på gratis opplæring kan melde seg på betalingskurs. Sjå lenke under for meir informasjon om rett og plikt til norskundervisning for innvandrarar.


Påmeldingsfrist

Frist for påmelding til vårsemesteret 2019 er fredag 1. februar.

Frist for påmelding til haustsemester 2019 er torsdag 1. august.

 

Prisar
Alle deltakarar i norskopplæringa må betale materiellavgift (for lærebøker og anna undervisningsmateriell). Dette gjeld også dei som har rett på gratis opplæring. 

For deltakarar
Materiellavgift 1 000 kr
 
For betalingskurs
Haustsemester 5 000 kr (+ materiellavgift)
Vårsemester 5 000 kr (+ materiellavgift)
 
Sluttar du i semesteret må du levere skriftleg oppseiing. Semesteravgift blir ikkje refundert.

 

Kvar finn du oss?
Undervisninga finn stad i Dalevegen 46 i Brattvåg, i gamle Haram sjukeheim.

Kart
Gamle Haram sjukeheim

 

Kontaktperson  
Nils Edmund Stråmyr Fagleiar
Telefon (mellom kl 12.00 og 15.00) 900 83 282
E-post: nils.edmund.stramyr@haram.kommune.no
Sist endra 16.08.2019