Norskopplæring for vaksne innvandrarar 2016/2017

Kva kan vi tilby?

Haram kommune tilbyr norskopplæring for vaksne innvandrarar

  • Nivåbasert norskopplæring / norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

  • Språkopplæring i samband med introduksjonsprogrammet for flyktningar

 
Oppstart for vårsemesteret 2017
Kurs på dagtid Tirsdag 3. januar kl. 08.30
Kurs på kveldstid Tirsdag 3. januar kl 17.30

 

Kven kan søkje om plass i norskopplæringa?
Alle innvandrarar kan søkje og gratis norskopplæring blir gitt etter gjeldande reglar.

Den som ikkje har rett på gratis opplæring kan melde seg på betalingskurs. Sjå lenke under for meir informasjon om rett og plikt til norskundervisning for innvandrarar.


Påmeldingsfrist
Frist for påmelding til vårsemester 2017 er torsdag 15.12.
 

Prisar
Alle deltakarar i norskopplæringa må betale materiellavgift (for lærebøker og anna undervisningsmateriell). Dette gjeld også dei som har rett på gratis opplæring. 

For deltakarar
Materiellavgift 1 000 kr
 
For betalingskurs
Haustsemester 5 000 kr (+ materiellavgift)
Vårsemester 5 000 kr (+ materiellavgift)
 
Sluttar du i semesteret må du levere skriftleg oppseiing. Semesteravgift blir ikkje refundert.

 

Kvar finn du oss?
Undervisninga finn stad i gamle Brattvåg barneskule i Skulevegen i Brattvåg. 

Kart
Gamle Brattvåg barneskule

 

 

 

Sist endra 02.01.2017

Kontaktpersonar

Birgit Urkedal

Telefon : 70 16 48 10
E-post : Send e-post

Edel Tolås

Telefon : 70 16 48 11
E-post : Send e-post