Meld inn alvorlege feil/manglar

Ved akutte feil/problem etter normal arbeidstid som vedkjem kommunale bygg, det kommunale vass-, kloakk- eller vegnettet, eller andre kommunaltekniske forhold.

>>> Kommunal vakttelefon utanom kontortid - tlf 48 10 38 68

 

 

 

Sist endra 03.11.2016