Transporttenesta for funksjonshemma

 
Kva er transporttenesta for funksjonshemma? TT-kort

Transporttenesta for funsksjonshemma er eit tilbod om drosjetransport for personar som er varig forflytningshemma og som har vanskar med å nytte seg av kollektive transportmiddel. Eit TT-kort gir ei kvote med fritidsreiser med drosje.

Transporten vert utført av ordinære drosjer. Transportkort skal berre nyttast til fritidsreiser.

Kven kan søkje?

Personar som er varig forflytningshemma på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming.

Klage på avslag

Avgjerd om TT-kort kan påklagast til kommunen. Klaga skal då sendast til den som har fatta vedtaket.

Tap av kort eller skade på kort

Ring Rogaland taxi på telefon 51 90 90 01. Nytt kort kostar kr 40,-

Tenesta er gratis.

Sist endra 26.09.2016

Kontaktpersonar

Nina Nordang

Servicetorgmedarbeidar
Telefon : 70 20 75 00
E-post : Send e-post