Vegnettet i Haram

Vegnettet i Haram kommune består av fylkesvegar, kommunale vegar og private vegar. Det er ulike ansvarsforhold når det gjeld vedlikehald av desse.
Statens vegvesen har ansvaret for drift og vedlikehald av Fylkesvegar på Haram fastland. Haram kommune har ansvaret for drift og vedlikehald av fylkesvegar på øyane.

Kven har ansvaret for min veg?

Klikk på biletet under for å kome til kart over vegar/vegstrekningar i kommunen. Her finn du vegnettet markert med fargar, alt etter kven som har ansvaret for vegen/strekninga.

vegnett.png


Eigedom og teknisk drift har ansvaret for utbygging og drift av det kommunale vegnettet.

  • Kommunale vegar og gangvegar: 130 km 
  • Fylkesvegar på Nordøyane: 44,8 km
 
Eigedom og teknisk drift har ansvaret for drift/vedlikehald av alle kommunale vegar:
  • Slukar/stikkrenner/vasspostar
  • Offentlege parkeringsplassar
  • Busskur, gangfelt, fartsdumpar, autovern, gatelys, skilt, murar, gjerde
  • Kosting og feiing
  • Miljøgate
  • Ferjekai (Kalvøy)
  • Kantslått og skogrydding
 
Sist endra 18.04.2018

Kontaktpersonar

Kjell Rune Jøsvoll

Avd.ingeniør - Veg
Telefon : 414 21 144
E-post : Send e-post

Kjell Sindre Johansen

Leiar - Eigedom og teknisk drift
Telefon : 900 35 574
E-post : Send e-post