Brøyting av privat veg

Det er råd å søkje om kommunal brøyting av privat veg.
Om søknaden din vert innvilga eller ikkje er mellom anna avhengig av standarden på vegen og om kommunen sine ressursar har kapasitet til å ta på seg oppdraget, jfr Haram kommune sine Retningsliner for brøyting av privat veg.

Det må søkjast for kvart år

Pris

Pris på denne tenesta finn du i kommunen sitt gebyrregulativ (sjå lenkje under)

Sist endra 05.01.2018