Spelemidlar 2019 - Søk om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

  - Klikk for stort bilete Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar kan søkje om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

Korleis søkje?

Søknadane skal sendast elektronisk.
Meir informasjon om ordninga og søknadsskjema finn ein i lenka under eller på www.anleggsregisteret.no.

Trykk her for meir informasjon om ordninga og søknadsskjema


Søknadsfrist er 25. oktober 2019

Sist endra 11.10.2019