Korleis søkje om tilbod frå Team for psykisk helse og rus


 

 • Ferdig ut fylt og signert skjema skal sendast til
  Haram kommune
  Team for psykisk helse og rus
  Strandgata 40, 6270 Brattvåg

  Merk konvolutten med namnet på kontaktperson for omsøkt teneste. 
  Kontaktperson er oppgitt i artikkelen der du fann informasjon om tenesta du søkjer om.

  Skjemaet kan også leverast til servicetorget (i rådhuset).
   
 • Dersom det er andre som søkjer for deg, må du leggje ved ei fullmakt som stadfestar at du har gitt nokon andre løyve til å gjere dette.

  >>> Fullmaktskjema finn du her (PDF, 160 kB)
Sist endra 27.09.2019