Publisert 24.08.2017
Felles_kommunestyremote_wen.jpg

Fellesnemdna i nye Ålesund har sitt første møte i dag, 24. august, klokka 12.00. Du kan følge møtet på nett-tv.

Publisert 14.08.2017
Møte i Nye Ålesund - illustrasjon

Nye Ålesund kommune har ei rekkje møte i haust og 24. august er det første møtet i Fellesnemnda.  Sjå oversikt og kva som skjer i haust.

Publisert 17.07.2017
Tomter.jpg

Ei rekkje kommunale tomter er lyst ut for sal på nytt.
I tabellen under finn du kva område og tomter som no er ledige igjen.

Tingingsfrist for alle tomtene i tabellen er 21. august 2017

Ved å trykkje på lenka (stadsnamnet) til dei ulike områda vil du få opp eit kartutsnitt som viser kvar tomtene er plasserte. Her vil du også kunne sjå eventuelle andre ledige tomter i same område.
 
For å finne søknadsskjema / sjå alle område med ledige kommunale tomter kan du følgje denne lenka
Publisert 30.06.2017
Big_data_higgs_photo_KamiPhuc_Flicr.jpg

Nye Ålesund utlyser ei treårig prosjektstilling med ansvar for IKT og digitalisering, med moglegheit for forlenging. 

Publisert 23.06.2017
Lottstift.jpg

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2017.