Publisert 08.06.2017
hamnsundsambandet_nordplan_illustrasjon.jpg

Denne våren er forslaget om tunnelforbindelse mellom Hamnsund i Haram og Kverve på Ellingsøya, samt fastlandsforbindelse til Store Kalvøy vore til behandling i dei tre kommunane Ålesund, Giske og Haram.

Torsdag 15. juni vert det felles ope informasjonsmøte for Haram og Ålesund om planen.

Tid: Torsdag 15. juni kl. 20:00
Stad: Bygdestova i Eidet kulturhall på Vatne, Haram kommune
Publisert 04.04.2017
Utstyrsbasen.png

Visste du at Haram kommune har ein utstyrsbase? Her kan alle som bur i Haram kommune låne friluftsutsyr heilt gratis.

Publisert 04.04.2017
Detaljregulering til veg med gang- og sykkelsti på Austnes.jpg

Fast utval for plansaker godkjende den 21.03.2017 i UPL sak- 017/17 med heimel i plan og bygningslova § 12-10 at detaljplan for Detaljregulering til veg med gang/sykkelsti av eit mindre område langs fylkesvegen på Austnes kunne leggast ut til offentleg ettersyn.  

Publisert 04.04.2017
Omregulering til Motorsportbane- Vatnedalen.jpg

Fast utval for plansaker godkjende 21.03.2017 i sak 018/17 at detaljplan for Massetak/Parkering/Motorsportbane kunne leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 12-10. 

Publisert 04.04.2017
Områderegulering for skule og idrettsanlegg mv. på Vatneeidet.jpg

Fast utval for plansaker godkjende den 21.03.2017 i UPL sak-019/17 med heimel i plan og bygningslova §§ 12-8 og 12-9 at framlagt forslag for planprogram for Områdeplan for skule og idrettsanlegg mv. ved Vatneeidet på Vatneeidet kunne leggast ut på offentleg ettersyn samstundes med varsel om oppstart av planen.