Publisert 19.01.2017
Beredskapsvarsel - varsling om flaum - gult

NVE varslar om flaum, jord-, sørpe- og flaumskredfare GULT nivå frå torsdag 19, januar.

Publisert 12.01.2017
Landbruk - produksjonstilskot 2.png

Frå og med mai 2017 vil det skje endringar i korleis føretak skal søke om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. 

Publisert 04.01.2017
1 Områdekart - tennfjrd.png

I samsvar med Plan- og bygningslova vert det med dette varsla om oppstart av reguleringsarbeid. 

Planområdet ligg langs fylkesveg 106 i Tennfjord. På kartutsnittet er vist strekninga som Haram kommune
ynskjer regulert.
Føremålet med reguleringa er etablere plangrunnlag for å kunne bygge fortau/gangveg langs fylkesveg 106
Tennfjordvegen på strekninga frå busslomma ved Tennfjord skule til Vadsetkrysset, samt passeringslomme ved
Vadsetkrysset.
Publisert 23.12.2016
Beredskapsvarsel - mogleg ekstremver

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sendt ut melding om auka overvaking før mogleg ekstremvêr måndag 26.12