Publisert 13.09.2017
Kunngjeringar og høyringar - bilde i toppartikkel

Statens kartverk har vedteke skrivemåten Terna, Ternøysundet og Ternøyfluda. Vedtaket kan påklages innan tre veker iht. lov om stadnamn §10.

Klage sendes innan 6. oktober til Haram kommune, Storgata 19, 6270 Brattvåg,
som vil bli samordna og vidaresendt til Statens Kartverk.

Publisert 05.09.2017
idedugnad næring 4.png

Haram kommune arbeidar med forslag til ny arealdel av kommuneplan. Kommuneplanens arealdel er bestemmande for bruken av alt areal i kommunen i planperioden. Haram kommune vil invitere næringslivet til idédugnad om utvikling av eksisterande nærings,- og industriområde, og forslag til nye område i Haram. I tillegg også kva kvalitetar og areal Haram kan tilby nye Ålesund kommune.

Publisert 24.08.2017
Felles_kommunestyremote_wen.jpg

Fellesnemdna i nye Ålesund har sitt første møte i dag, 24. august, klokka 12.00. Du kan følge møtet på nett-tv.

Publisert 14.08.2017
Møte i Nye Ålesund - illustrasjon

Nye Ålesund kommune har ei rekkje møte i haust og 24. august er det første møtet i Fellesnemnda.  Sjå oversikt og kva som skjer i haust.