Publisert 23.03.2018
kulturmidlar 2018.png

Lag og organisasjonar heimehøyrande i Haram kommune kan søkje om ordinære kulturmidlar for 2018.

Publisert 20.03.2018
kim_synnove.jpg

Kim André Breivik og Synnøve Vasstrand Synnes er tilsette som assisterande prosjektleiarar i 50 % stillingar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund.

Publisert 19.03.2018
forside høyringsnotat kopi.png

Prosjektleiar for bygginga av nye Ålesund inviterer tilsette, innbyggarar, organisasjonar og andre samfunnsaktører til å si si meining. Høyringsfristen er 12. april.

Publisert 13.03.2018
NÅK_Lilla.jpg

Den overordna administrative strukturen til nye Ålesund skal ut på høyring.

Publisert 12.03.2018
Bente_glomset.jpg

Bente Glomset Vikhagen er tilsett som assisterande prosjektleiar i prosjektorganisasjonen for å bygge nye Ålesund, etter intern utlysing.