Publisert 27.06.2018
Takk - kva er viktig for deg-dagen 2018.jpg

Fagsjukepleiargruppa i Haram retter ei stor takk til Besøkstenesta og Pensjonistforbundet for deira innsats i markeringa av «Kva er viktig for deg» -dagen 6. juni. 

Publisert 15.06.2018
forbod eld.JPG

 

Sidan måndag 28. mai 2018 har det vore forbod mot bruk av open eld i heile kommunen. No er nedbøren tilbake, og frå og med fredag 15. juni er bål- og grillforbodet utanfor eigen hage og veranda i kommunane Ålesund, Giske og Haram oppheva for denne gong.

Publisert 07.06.2018
Ferieklubb 2018 facebook.png

Haram kommune inviterer også i år til ferieklubb. Det vil bli tilbod om aktivitetar tre dagar per veke i veke 27 (2. juli)  t.o.m. veke 30 (27. juli). Målgruppa for tilbodet er barn som går i 4. til 7. klasse.

 

Publisert 04.06.2018
Kva er viktig for deg-dagen.png

Onsdag 6. juni blir «Kva er viktig for deg-dagen» markert for femte gong. Då vil helsepersonell i Noreg og i rundt 30 andre land spørje pasientane om kva som er viktig for dei.