Publisert 19.10.2018
Spelemidlar

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar kan søkje om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

Publisert 18.10.2018
Invitasjon-FBeventSortHvitt_crop.jpg

Har du ei bedrift som du vil vise fram til moglege arbeidstakarar eller er du ein student som lengtar heim til Sunnmøre? Kom på Sjekk inn i romjula – jobbmessa som er litt annleis. 

Publisert 09.10.2018
Ternøya i Vatnefjorden - Foto Vatnefjorden si facebook-side 2.jpg

Statens kartverk har vedteke skrivemåtane Tenna, Tennøya, Tennøysundet og Tennøyfluda.  

Publisert 04.10.2018
nye ålesund logo.png

Åtte av dei ti stabs- og kommunalsjefane er på plass. To stillingar blir utlyste i oktober.

Publisert 25.09.2018
bapp1.png

Haram kommune planlegg oppstart av ny BAPP-gruppe for barn mellom 8 og 12 år