Arbeidssamling i Loen - Program dag 2

Program framside.png - Klikk for stort bilete

09.00-09.45:  Forebygging og tidlig intervensjon – har vi råd å la være? 
09.45-10.00:  Introduksjon av gruppearbeid 
10.00-11.30: Gruppearbeid 2: Systemoversikt heilskapleg plan 
11.30-12.15: Lunsj
12.15-13.15:
Gruppearbeid 3: Korleis skal den enkelte aktør arbeide vidare med
Heilskapleg plan for psykisk helsearbeid b&u?
13.15-13.45: Plenum
13.45-14.00: Pause
14.00-14.30: Litt gammalt – og noko nytt frå MP:
- Saksgang ved bekymring vold/overgrep – May Dybvik
- Etter avhør – Bodil Finnvik Hansen
- Oppfølging /tilsyn med fosterbarn
14.30-15.00: Oppsummering:
- Bufetat: Jorunn Nordhaug Dale
- Kommune: Vivian Dyb
- Politiet: Oddbjørn Solheim
- Helse Møre og Romsdal: Elisabeth Siebke
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
Sist endra 18.04.2018
Fann du det du leitte etter?