Ny rapport frå Barneombodet lagt ut

Rapport barneombud 2018.png - Klikk for stort bilete

Barneombodet sin rapport «Hadde vi fått hjelp tidligere så hadde alt vært annerledes» er no lagt ut. Barneombodet sjølv seier følgjande: 

«Barneombudets rapport viser at oppfølgingstilbudet til barna er så å si fraværende,
fragmentert, og ingen har ansvaret for det.
Vi er bekymret for at det er svært tilfeldig hva slags oppfølging barn og unge får. Hva som
skjer som når det blir oppdaget at et barn har vært utsatt for overgrep, synes å være avhengig
av hvilken tjeneste de var i kontakt med, og av enkeltpersoner i disse tjenestene. Det er også
avgjørende hvor i landet barna og ungdommene bor. Det er et gjennomgående trekk at det er
et «hull» i hjelpeapparatet mellom kommunale tjenester, og mellom kommunale tjenester og
spesialisthelsetjenesten, representert ved BUP.»
 
Som de alle veit så er dette ein av dei sentrale grunnane til at Mission Possible finnst - vi har konstant jobba med å bedre samhandlinga mellom aktørane og vil spele inn dei utvikla rutinane frå Mission Possible til Barneombodet. Desse rutinane er laga for å både finne barna så raskt som mogleg, men også for å koordinere hjelpeapparatet i dei sakene der det er behov for det!
 
Sist endra 23.04.2018
Fann du det du leitte etter?