Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 19.10.2018
Spelemidlar

Kulturdepartementet deler kvart år ut stønad av spelemidlane til bygging av anlegg for idrett og friluftsliv. Idrettslag, samvirkeføretak, stiftingar eller andre samanslutningar kan søkje om tilskot til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er opne for allmenn idrettsleg verksemd og som ikkje er underlagt kommersielle interesser.

Publisert 18.10.2018
Invitasjon-FBeventSortHvitt_crop.jpg

Har du ei bedrift som du vil vise fram til moglege arbeidstakarar eller er du ein student som lengtar heim til Sunnmøre? Kom på Sjekk inn i romjula – jobbmessa som er litt annleis. 

Publisert 10.10.2018
Friskus logo.png

Torsdag den 1. november inviterer Haram frivilligsentral til informasjonsmøte om og opplæring i bruk av den digitale arrangementskalenderen Friskus.

Publisert 09.10.2018
Kulturpris

Vi har svært mange eldsjeler og lag/foreiningar i bygdene våre som er med på å gjere Haram kommune til ein god kommune å bu i.

Haram kommune har to prisar som vert delte ut kvart år. Kulturprisen i Haram (kr 15.000,-) og Ungdommens kulturpris i Haram (kr 5.000,-).
 
No kan du sende inn forslag på kven som bør få desse prisane for 2018!
Publisert 09.10.2018
Ternøya i Vatnefjorden - Foto Vatnefjorden si facebook-side 2.jpg

Statens kartverk har vedteke skrivemåtane Tenna, Tennøya, Tennøysundet og Tennøyfluda.