Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 13.07.2018
vatne legekontor.jpg

Haram kommune har kjøpt  Vatne legekontor, og overtatt drifta frå 1. juni 2018.  Nye fastlegar er tilsett og startar snart: 

Publisert 09.07.2018
Kart . Småbåthamn i Tennfjord

Haram kommune har gjort følgjande vedtak KS-028/18: Haram kommunestyre godkjenner med heimel i plan-og bygningslova §12-12 forslag til detaljplan for småbåtham i Tennfjord med føresegner, plankart og planomtale datert. 06.05.2018.

Publisert 06.07.2018
HoldNorgeRent sekker 2.png

Det er lite som slår den gode kjensla av å bidra til ei god sak, og i sommar kan alle vere med å gjere ein viktig forskjell for strendene våre! Plastavfall og anna marin forsøpling er eit enormt og veksande problem, for livet i havet og for oss alle. Frivillig innsats er avgjerande i kampen for ein reinare kyst og mange enkeltpersonar, bedrifter og organisasjonar har gjort, og gjer en viktig ryddejobb. No i ferien er ekstra mange ute i naturen, i fjørene og på strendene, og vil sjølve sjå at behovet for å rydde plast, tau, isopor, gamle hermetikkboksar og anna skrot framleis er stort mange stader. Sunnmøre Friluftsråd oppmodar alle om å ta i eit tak for ein reinare kyst!

Publisert 05.07.2018
fire-2406188_1920.jpg

Tørke medfører betydelig økt fare for brann i skog og annen utmark. Derfor er det et generelt forbud mot bruk av åpen ild i hele landet i sommerhalvåret i skogen, på fjellet, på stranden, og ved naturområder som ikke er innmark. 

Publisert 03.07.2018
Hurla bilde

Haram kommune har gjort følgjande vedtak KS-029/18:
Haram kommunestyre godkjenner med heimel i PBL. §12-12 forslag til detaljplan for naustområde ved gbn. 23/1-Hurla, med føresegner datert 22.12.2017, plankart og planomtale datert 06.05.2018