Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 18.06.2019
P1020791.png

Jodtablettar til alle innbyggarar i kommunen under 18 år, samt gravide og ammande, er no pakka og klare til lagring ute i bygdelaga våre. Alle skular og barnehagar har ei eiga boks med tablettar, doseringssprøyter og rutine for lagring og utdeling.

Publisert 31.05.2019
Kva er viktig for deg-dagen.png

Torsdag 6. juni blir «Kva er viktig for deg-dagen» markert for sjette gong. Då vil helsepersonell i Noreg og i rundt 30 andre land spørje pasientane om kva som er viktig for dei.

Publisert 28.05.2019
ekstraordinære kulturmidlar.png

Kommunestyret har i budsjettet for 2019 avsatt kr 1.600.000 til ekstraordinære kulturmidlar. Haram kommune vil legge forholda til rette for å oppretthalde og utvikle kulturelle aktivitetar i kommunen. Gjennom tildeling av midlar skal det skapast eit mangfaldig kulturtilbod i kommunen. Ekstraordinære kulturmidlar skal fremme bulyst og vert gitt til einskild tiltak og prosjekt.

 
No kan lag og organisasjonar heimehøyrande i Haram kommune kan søkje om midlar.  Prosjektet må vere gjennomført og godkjent rekneskap og sluttrapport må sendast inn før 1. desember 2019

Søknadfrist er 15. juni og 15. september.
 
Publisert 22.05.2019
ill_valmedarbeidar_foto_tore_fjeld.jpg

Måndag 9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsval. I år vil valet bli gjennomført som om Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund allereie er ein kommune og vi treng valmedarbeidarar!

 
Nye Ålesund søker samfunnsengasjerte personar som ønsker å vere med i valgjennomføringa i Haram kommune. Vi ser etter medarbeidarar til sjølve valdagen 9. september og til førehandsstemmeperioden frå 12. august til 6. september. Tilbodet har gått ut til dei som har vore med før, men vi ønskjer også nye valmedarbeidarar.
 
Publisert 16.05.2019
Brattvåg vel

Kommunestyret har i budsjettet for 2019 avsatt kr 1.700.000 til samarbeidsprosjekt med frivillige knytt til tiltak på kommunale uteareal. 

No kan lag og organisasjonar som ynskjer å bidra med tiltak på kommunale areal (i hovudsak uteareal) søkje om midlar til samarbeidsprosjekt med kommunen. Laget/organisasjonen må vere registert i Brønnøysundregistrene. Søknadsfrist er 2. juni 2019.