Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 10.12.2018
Pressemelding Nordøyvegen

Debatten om Nordøyvegen som har pågått de siste ukene, har vekket mye oppmerksomhet og mange har engasjert seg, deriblant unge. Nordøyvegen er i aller høyeste grad en ungdomssak, ettersom at fastlandssambandet sannsynligvis vil bli avgjørende for hvordan Ålesundsregionen, men også hele fylket vårt vil fungere i fremtiden, både når det gjelder bo og arbeidsmarked, næringsliv, tilgang på havrommene samt trygghet og forutsigbarhet for de fastboende i øysamfunnet. Ungdomsrådene finner det derfor naturlig å sette seg inn i og engasjere seg i saken.

Publisert 22.11.2018
Budsjett 2019 - kunngjering.png

 Budsjett for 2019 er lagt ut til offentleg ettersyn før handsaming i Kommunestyret 6. desember

Publisert 22.11.2018
Illustrasjonsfoto
Offentlege instansar, private aktørar og frivillege organisasjonar kan no søke om tilskot for å legge til rette for at barn og ungdom i familiar med lave inntekter kan ta del i organiserte aktivitetar på linje med andre barn.
Publisert 08.11.2018
Registrering av brønnar.png

Alle vassforsyningssystem skal vere registrert hjå Mattilsynet. Dette gjeld både større vassforsyningssystem, og dei som er veldig små. Alle som produserar under 10 m3 drikkevatn i døgnet kan nytte eit forenkla registreringsskjema. Eksempel på vassforsyningssystem som kan nytte det forenkla skjemaet kan vere ein brønn som forsyner 15 hytter, eller ein brønn som forsyner to bustadar med drikkevatn. Meir informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finn du på mattilsynet.no