Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 14.02.2019
nytt badeanlegg.png

Haram kommune inviterer til ope møte for presentasjon  av skisseprosjekt og moglegheitstudie for nytt badeanlegg i Brattvåg.

Publisert 08.02.2019
Søk barnehageplass.png

Hovudopptak for ledige plassar frå 15.08.2019

Publisert 04.02.2019
Arealplan.jpg

Fast utval for plansaker godkjende den 18.12.2018 at forslag til kommuneplanen sin arealdel for Haram kommune vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova §11-14.  

Publisert 31.01.2019
vallogo2015.jpg

Valet i 2019 skal gjennomførast som om nye Ålesund kommune allereie er sett i drift. Alle som stemmer ved valet i 2019 skal velje representantar til kommunestyret i nye Ålesund kommune som trer i kraft 1. januar 2020. 

Publisert 24.01.2019
skredfarekartlegging.jpg

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) ferdigstilte i oktober 2018 rapport Nr 81/2018 Skredfarekartlegging i Haram kommune.