Les siste nytt om kommunesamanslåinga

nyealesund.no2.jpg

Kommunane Sandøy, Skodje, Haram, Ørskog og Ålesund skal danne ny kommune saman. Kommunen skal heite Ålesund kommune. I nyheitsarkivet til nettsida www.nyealesund.no finn du siste nytt og informasjon om alle prosessar og førebuingar på vegen mot den nye kommunen.

Sist endra 06.02.2018
Publisert 22.11.2019
Nyhetssak900x600Innbyggar (002).jpg

Vil du vere med og skape utvikling i ditt lokalmiljø? Bli med i eit kommunedelsutval!

Publisert 21.11.2019
Støttekontakt gutt 14 år.jpg

Støttekontakt er eit tiltak som vert nytta i kommunar i landet overfor fleire brukargrupper med særlege hjelpebehov i forhold til kultur- og fritidsaktivitetar. I Haram er det no behov for fleire som vil ta på seg oppdrag som støttekontakt for både barn, unge vaksne og vaksne.

Publisert 08.11.2019
6Ørskog_Sjøholt-Foto PederOttoDybvik.jpg

Det vil vere ei rekke tenester som blir berørt av overgangen til nye kommunar. Her kjem informasjon om stenging av eigedomsregisteret og grunnboka, og nye gårdsnummer.

Publisert 17.10.2019
vassmålarsak.JPG

På grunn av kommunesamanslåinga, vil avlesinga av vassmålarar for 2019 bli i januar i staden for i november.

Publisert 11.10.2019
Kulturpris

Vi har svært mange eldsjeler og lag/foreiningar i bygdene våre som er med på å gjere Haram kommune til ein god kommune å bu i.

Haram kommune har to prisar som vert delte ut kvart år. Kulturprisen i Haram (kr 15.000,-) og Ungdommens kulturpris i Haram (kr 5.000,-).
 
No kan du sende inn forslag på kven som bør få desse prisane for 2019!