Detaljregulering til bustad ved Rimma gbn 13/12- Haramsøy-Offentleg ettersyn

Fast utval for plansaker godkjende den 19.10.2016 i sak 038/16 at detaljplan for regulering til bustad ved Rimma- Haramsøy kunne leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan og bygningslova § 12-10.

 

Rimma-Plankart (2).jpg - Klikk for stort bilete Formålet med planen er å leggje til rette for bygging av bustader, fritidsbustader, småbåtanlegg og naust. Området er tidlegare hovudsakleg regulert til fritidsbustader i reguleringsplan «Remma del av gnr 12 bnr 13» med planid 140.

Frist for merknader er 17. februar 2017.

Merknader kan sendast til
 
Haram kommune
Eining for byggesak, landbruk og arealforvaltning
Storgata 19, 6270 Brattvåg
 
 
Sist endra 23.12.2016