Fagdager 25. og 26. september om tidlig innsats i barnehagen - Kvellomodellen

Fagdag mission - kvellomodellen.png - Klikk for stort bilete Regjeringen snakker om det , Stortinget snakker om det, departementene og Fylkesmannen også. Hvordan skal vi så gjøre det?

MISSION POSSIBLE inviterer til fagdager om TIDLIG INNSATS I BARNEHAGEN - Kvellomodellen


Sted: ID-huset i Brattvåg
Tid: 25.-26.sept – begge dager fra kl. 09.00-15.00
Pris: kr. 1 000,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfrist: bindende påmelding innen 19. septemberMålgruppe: de som ønsker å lære om modellen - fra barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern

  • Barnehagen er en kjempeviktig arena for forebygging og tidlig intervensjon!
  • Systematisk og forpliktende samhandling mellom barnehage, helsestasjon, PPT og barnevern  styrker muligheitene  for å lykkes.
  • Kvellomodellen er en systematisk modell for dette arbeidet,  og modellen er i bruk mange steder rundt om i landet med gode resultat.
  • Modellen er forskningsbasert og solid faglig forankra.

Etter ønske fra medlemmene i MISSION POSSIBLE har vi engasjert mannen bak modellen for Tidlig innsats i barnehage,  Øyvind Kvello,  til å komme til oss og lære oss mer om hvordan vi kan jobbe med forebygging og tidlig intervensjon for de minste barna våre.

Vi håper at deltagere både fra offentlige og private barnehager, helsestasjon, PPT og barnevern har mulighet til å bli med på disse spennende dagene!  Foruten å høre Kvellos tanker bak modellen får dere også møte noen som har brukt den i flere år allerede,  og har gode erfaringer med den.

Håpet er at hvis dere møter tverrfaglig fra de enkelte kommunene,så vil disse dagene gjøre dere i stand til å ta i bruk modellen i egen kommune etter disse opplæringsdagene

Meld deg på fagdagene her

Sist endra 13.09.2018